קפיטליזם, רה-אקסיומטיזציה בדרך לחברת פנאי

גדלנו לתוך אידיאולוגיה מסוימת, וספגנו את האמת שלה, הקפיטליזם הוביל לשגשוג אדיר ביחס למערכות כלכליות אחרות כך שלא ממש התווכחנו אם אמיתות כגון:  

 – עלינו להילחם כדי להצליח, ואפילו עלינו להילחם כדי לשרוד, החזקים והמתאימים שורדים ושזו אחריותו האישית של כול אחד להיות כשיר ומתאים למלחמת הישרדות.

 – מי שאינו נלחם הוא סוג של פרזיט או לוזר, בשני המקרים מדובר בפונקציות שאין להן זכות קיום למעט מקרים חריגים של חוסר מסוגלות קיצוני, רובנו לא מתנגדים לתוכנית סעד בסיסית כלשהי.

 – מטרות הרגולציה בשוק חופשי הן לאפשר ולמקסם צמיחה.

 – התערבות הממשלה בתנאי השוק היא רעה חולה ויש להמעיט בה ככול האפשר, בפרט שכר מינימום היא התערבות בוטה בתנאי השוק המונעת ממנ להגיע לאיזון.

 – יש מחסור ואנו נלחמים בו וגם אחד בשני, במין משחק כיסאות מוסיקליים נצחי שיוצרת תחרות על משאבים מוגבלים.

בכל אחת מהאמיתות הנאצלות הנ”ל קיים גרעין של אמת, אך כל אחת מאמיתות אלה עשויה לשמש להכשרת הלבבות להסכין עם חוסר ביטחון, חוסר יציבות, חוסר אמון, ניכור ועם הפיכת ההישרדות למפעל חיים או אולי לבזבוז משווע של החיים. הטקסט סוקר את העמדות הרווחות ביחס לקפיטליזם, שוק חופשי, תחרות, התערבות ומחסור ואת חיבורן, הרופף לעיתים, למציאות.

 ניתן לומר כי במידה מסוימת הגולם קם על יוצרו, בתחרות החופשית כולם מתחרים כל הזמן, בהאצה שנוצרת המערכת שואבת עוד ועוד אנרגיה, אנרגיה שחלקה מוטיבציה להצליח וחלקה יצר הישרדות. הכותב המאמר אינו מציע מערכת כלכלית חלופית לשוק חופשי, אלה אקסיומטיזציה חדשה של המערכת הקיימת, בחינה מחדש של השאלה מה בעצם אנו רוצים משוק חופשי, וניסיון ראשוני להצביע על רגולציה מתאימה ליישום שוק חופשי שיספק מטרות אלה… למאמר המלא

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s